Dla każdego

Zajęcia z języka angielskiego w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, matury oraz certyfikatów FCE, CAE, CPE oraz IELTS na poziomie ogólnym oraz akademickim – z naciskiem na konwersację.

Nauczamy we wszystkich grupach wiekowych na wszystkich poziomach (A0 – C2), zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy